Hoan hô Nhà thơ Phan Văn Quang !

By Phan Văn Quang

Anh vừa có đám ruộng mới.
Chúc anh lặn lội cày bừa cho khỏe !

More...