Hoan hô Nhà thơ Phan Văn Quang !

Anh vừa có đám ruộng mới.
Chúc anh lặn lội cày bừa cho khỏe !

http://smartwriters.org/blog/secrets-of-awesome-summer-by-smart-paper-editor

http://smartwriters.org/blog/secrets-of-awesome-summer-by-smart-paper-editor

Having seen this picture, I can only say that this is a very hard job that needs to be done no matter what.

khaly chàm

email cua anh?

neu khong co gi tro ngai "dai ca" vui long cho biet email em se viet tho gui denweblogs cho vui. than ai
khalycham