TÌNH 60

Thứ hai biển vắng người
Anh đem lòng xe cát
Dã tràng chiêu áp thấp
Sóng miết bờ chơi vơi

Ai nhặt câu thơ rơi
Níu hoài lời hẹn úa
Đêm Thánh nào nguyện Chúa
Tóc muối cầm tha hương

Quen rồi mùa phong sương
Dễ chi ngày luân lạc
Nỗi niềm sâu bật hát
Gợn xanh màu trùng khơi 

http://www.bigpaperwriter.com/blog/category/popular-topics/page/4

http://www.bigpaperwriter.com/blog/category/popular-topics/page/4

This verse gave me a feeling of sadness and peace at the same time, a wonderful verse.

top

top

What a beautiful poem! What a nice ombination of words! I like your poetry! It is very essential if it is a bad day:) 

essay writing service

essay writing service

You probably had very sad events that caused essay writing service those emotions while writing this verse.

Tasmine

You've got it in one

You've got it in one. Conldu't have put it better. http://lbdoip.com [url=http://nkrkmgxxhn.com]nkrkmgxxhn[/url] [link=http://vdpsnm.com]vdpsnm[/link]

Kalea

That ingsiht would h

That ingsiht would have saved us a lot of effort early on.

phanvanquang

Gửi giophuongnam

Được sự chia sẻ của em lòng như mở ra.Cám ơn nhiều.

phanvanquang

vuhoang

Thơ mới viết ở tuổi này Giá mà 90 lòng còn như thế.Chúc vui.

phanvanquang

Vuthanhhoa

Phản đối thì anh chịu.Tít già mà lòng xanh.

phanvanquang

Anh Lê Trườmh Hưởng

Yêu người thì lắm
Kiên nhẫn đến già
Anh nhỉ.

phanvanquang

thao

San sẻ chút già hoá trẻ à nghen.Chúc vui và trẻ.