Lặng lẽ biển


Lặng lẽ biển

Lặng lẽ hoa cỏ vàng mé biển
Ngoi mưa - khách vắng chiều thứ hai
Thềm ẩm chân còng xoi lổ chổ
Tán ô
 phơ phất gió lai rai...

Vất vơ lạc dội lòng qua bãi trước
Thuỳ Vân chìm bụi nước phía sau
Tượng Chúa giang tay cùng sóng dạt
Ngắm con thuyền ngược bến Dứa - Dâu

Đã khách lạ một mình nơi quán xếp
Phút thiền sư môi ngậm chút hơi men
Em có biết nỗi buồn lan mặt biển
Nhuốm đầu muối mặn trắng sương đêm..

           Vũng Tàu 14/12/2010

Priest

Free info like this

Free info like this is an apple from the tree of knogeedwl. Sinful?

Jenn

That's the peecfrt i

That's the peecfrt insight in a thread like this.

phanvanquang

Gửi vũ hoàng

Cám ơn chúc vui và viết nhiều

phanvanquang

MTT

Lặng lẽ và lặng lẽ

phanvanquang

Gửi giophuongnam

Anh bận quá đang sữa lại nhà.trả lời chậm.Mong em vui.

VuHoang19979

Vào thăm bạn
chúc mừng bài thơ về biển
Em có biết nỗi buồn lan mặt biển
Nhuốm đầu muối mặn trắng sương đêm..

Mai Thanh Tịnh

Lặng lẽ! Thấy mà tội! hi hi!!!