Lãng đãng thơ Phan Văn Quang

Mời đọc tại đây

Đức Tiên

cảm nhận

Chúc mừng !

M.Đ

Không quá bất ngờ với bài trần tình của anh Mai Thanh Tịnh dành cho anh Quang đâu. Song những câu thơ trích từ tác phẩm cứ ám ảnh người đọc Lọ Lem này hihi...
Vui khỏe anh nhé!
Lọ Lem

rêu

sửa lại

lãng đãng chiều nay lãng đãng buồn..
người đi còn lại ráng chiều buông
Anh Ôm Một ửa Đời Luân Lạc
Mưa Nắng Quanh Đời
vỡ khói sương..

rêu

kính anh!

lãng đãng chiều nay lãng đãng buồn..
người đi còn lại ráng chiều buông
Dang Tay Ôm Nửa Đời Luân Lạc
Mưa Nắng Quanh Đời vỡ khói sương.. hih hi